d

01 Juni 2013

Widgets

Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 2

ULANGAN TENGAH  SEMESTER 2
BAHASA JAWA KELAS 2
TAHUN PELAJARAN 2008-2009

Sregep sinau
Saiki Nani iwis kelas loro
Mulane Nani sregep sinau
Saben dina Nani ngudi ilmu
Racake bocah kelas loro, podho sengkud olehe sinau
Konco-koncone nggatekake dhawuhe bu guru
Kabeh piwulang digatekake
Piwulangane warna-warna, ono moco, nulis, etung, nembang,, lan liya-liyane
Bocah kelas loro sengkud ngudi ilmu
Mulai bocah kelas loro podo sregep sinau

I. Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener !

1. Saiki Nan iwis kelas piro ?
          a. Siji
          b. Loro                                
          c. Telu
2. Saben dina Nuni ngudi …………
          a. Buku
          b. Ilmu
          c. Sangu
3. Piwulang ing sekolah iku warna-warna, kayata …
          a. Etung lan nulis
          b. Moco lan nulis
          c. Moco, nulis, itung lan nembang
4. Murud kelas loro
          a. Sengkud ngudi ilmu
          b. Guyon ing kelas
          c. Turu ing kelas
5. Pemimpine para dewa yaiku……
          a. Bathara indra
          b. Bathara guru
          c. Bathara kala
6. Firda mangkat sekolah sekolah jam………
          a. Lima sore
          b. Enem esuk
          c. Sepuluh bengi
7. Saben bengi aku nggarap PR lan……………
          a. Bal balan
          b. Adus
          c. Sinau
8. Tetulung konco iku tumindak kang………
          a. Ala
          b. Repot
          c. Apik
9. Aku karo konco bal-balan ing……………
          a. Omah
          b. Lapangan
          c. Pasar
10.Embah wingi awan teko. Teko basa kramane …………
         a.  Rawuh
         b.  Tindak
         c.  Sare
11.Kowe mau jajan …………San ?
        a.  Napa
        b.  Apa
        c.  Ngapa
12.Jasmine lagi ……………… latar
        a.  Ngelapi
        b.  Ngepel
        c.  Nyaponi
13.Yen wayah isuk jendhelane …………
        a.  Dibukak
        b.  Ditutup
        c.  Ditata
14.Kang mlebu lagu dolanan yaiku…………
        a.  Gundhul-gundhul pacul
        b.  Macapat
        c.  Gambuh
15.Nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan.
     Tembung wakul tegese
        a.  Besek
        b.  Tampah
        c.   Cething
16.…………………… jenengmu ?
        a.       Kapan
        b.      Apa
        c.       Sapa
17.Wayah isuk jagone padha ……
        a.       Kluruk
        b.      Ngerik
        c.       Petok-petok
18.Aku mangkat  sekolah, bapak …………… Kantor
        a.       Lungo
        b.      Menyang
        c.       Tindak
19.Murd-murd pada sinau ana ing ……
        a.       Lapangan
        b.      Kantor
        c.       Kelas
20.Wader, lele, bandeng iku uripe ana ing……
        a.       Darat
        b.      Banyu
        c.       Angin
21.Sing kroso ngelu iku ………
        a.       Sirahe
        b.      Sikute
        c.       Wetenge
22.Pak tani iku kulina nyambut gawe ana ing ……………
        a.       Took
        b.      Pasar
        c.       Sawah
23.Sedulur lanang sing luwih tuwo arane……
        a.       Embah
        b.      Kakang
        c.       Mbak
24.Adhike bapak lanang arane ……
        a.       Embah
        b.      Pak dhe
        c.       Paklik

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi patitis !
1.    Gunhul – gunhul pancul ………………………………
2.    Tembung kromo inggilr turu yaiku ……………
3.    Bullpen, potlot, iku piranti kanggo ………………
4.    Dadi murid kudu …………………… sinau
5.    Ana ………………………… sedulure Tana?
6.    Bocah-bocah olah raga ana ing ………
7.    Murid-murid pada upacara bendhera saben dina ……………
8.    Suling digawe saka ……………
9.    Dino minggu aku ora …………………
10.  Salak enom rasane …………………

SHARE THIS POST   

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati

0 komentar: